Các loại tài khoản giao dịch

ZFX cung cấp nhiều loại tài khoản giao dịch để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của quý nhà đầu tư. Sự lựa chọn loại tài khoản là quyết định được đưa ra dựa trên các yếu tố như: tính ưa mạo hiểm, vốn sở hữu sẵn có. Vui lòng tham khảo bảng so sánh tài khoản giao dịch bên dưới để biết thêm thông tin.

Tài khoản Cent

Tài khoản Cent cho phép khách hàng bắt đầu giao dịch chỉ với số tiền gửi ban đầu là $15. Tài khoản này phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch.

Tương phản tài khoản
Chi tiết tài khoản
Tiền gửi tối thiểu ≥ $15
Loại tiền tệ giao dịch US Cent
Spread FX tối thiểu
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1.5
Đòn bẩy tối đa
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1 : 2000
Đơn vị hợp đồng (FX) 1,000
Nền tảng giao dịch ZFX MT4 (cho Windows, Mac, iOS và Android)
Tỉ lệ buộc đóng vị thế 20%
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot) 0.01
Số lot tối đa mỗi vị thế 100
Vị thế mở tối đa trên mỗi tài khoản 200

Tài khoản STP tiêu chuẩn

Tài khoản STP cung cấp khả năng cố định hơn và các dịch vụ giao dịch hiệu quả có lợi hơn, khách hàng có thể tận hưởng giá giao dịch tốt nhất, phù hợp với tất cả các loại nhà đầu tư.

Tài khoản STP có an toàn hơn với giá so sánh cao hơn. Tài khoản STP đảm bảo các giao dịch của khách hàng được thực hiện mà không xảy ra xung đột lợi ích. Các đơn giao dịch của bạn được gửi trực tiếp đến thị trường và thực hiện theo giá bid và ask tốt nhất từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản bao gồm ngân hàng và nhà môi giới.

Tiền gửi tối thiểu của tài khoản STP của ZFX là $50 USD.

Tương phản tài khoản
Chi tiết tài khoản
Tiền gửi tối thiểu ≥ $50
Loại tiền tệ giao dịch USD
Spread FX tối thiểu
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1.3
Đòn bẩy tối đa
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1 : 2000
Đơn vị hợp đồng (FX) 100,000
Nền tảng giao dịch ZFX MT4 (cho Windows, Mac, iOS và Android)
Tỉ lệ buộc đóng vị thế 30%
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot) 0.01
Số lot tối đa mỗi vị thế 30
Vị thế mở tối đa trên mỗi tài khoản 200

Tài khoản ECN

Tài khoản ECN cho phép khách hàng tận hưởng mức chênh lệch thấp nhất. Sự biến động của giá ECN thường xuyên, phù hợp hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn.

Tài khoản ECN minh bạch hơn về giao dịch. Bởi vì đơn đặt hàng của quý khách liên kết trực tiếp với các nhà giao dịch khác. Trong giai đoạn biến động thị trường cao, đôi khi spread có thể thấp hơn hoặc gần như không. Nó có thể nhận được cung cấp tốt nhất từ một số lượng lớn các thương nhân. Điều đó có thể có thêm fixability và tiếp tục giao dịch so sánh với giờ giao dịch bình thường.

Tài khoản ECN, chúng tôi cung cấp dịch vụ VIP trên thị trường, chúng tôi sẽ có kinh nghiệm giao dịch công bằng và minh bạch với chúng tôi.

Tương phản tài khoản
Chi tiết tài khoản
Tiền gửi tối thiểu ≥ $500
Loại tiền tệ giao dịch USD
Spread FX tối thiểu
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
Từ 0.2 (Có thể tính phí )
Đòn bẩy tối đa
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1 : 2000
Đơn vị hợp đồng (FX) 100,000
Nền tảng giao dịch ZFX MT4 (cho Windows, Mac, iOS và Android)
Tỉ lệ buộc đóng vị thế 50%
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot) 0.01
Số lot tối đa mỗi vị thế 50
Vị thế mở tối đa trên mỗi tài khoản 200
Tương phản tài khoản
So sánh tài khoản
Tài khoản Cent Tài khoản STP tiêu chuẩn Tài khoản ECN
Tiền gửi tối thiểu ≥ $15 ≥ $50 ≥ $500
Loại tiền tệ giao dịch US Cent USD USD
Spread FX tối thiểu
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1.5 1.3 Từ 0,2
Đòn bẩy tối đa
(Vui lòng tham khảo các công cụ giao dịch để biết thêm chi tiết)
1 : 2000 1 : 2000 1 : 2000
Đơn vị hợp đồng (FX) 1,000 100,000 100,000
Nền tảng giao dịch ZFX MT4 ZFX MT4 ZFX MT4
Tỉ lệ buộc đóng vị thế 20% 30% 50%
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lot) 0.1 0.01 0.01
Số lot tối đa mỗi vị thế 100 30 50
Vị thế mở tối đa trên mỗi tài khoản 200 200 200

Tải xuống Nền tảng giao dịch ZFX MT4