Thông báo Thay đổi Đòn bẩy Tài khoản Cent ngày 14/3/2023 bởi CPI của Hoa Kỳ - ZFX

Thông báo

Thông báo Thay đổi Đòn bẩy Tài khoản Cent ngày 14/3/2023 bởi CPI của Hoa Kỳ

Quý khách xin lưu ý rằng Tài khoản Cent có đòn bẩy FX, XAUUSD và XAGUSD được thiết lập trên 1:400 sẽ tạm thời giảm mức đòn bẩy xuống tối đa 1:400 vào ngày 14/3/2023 từ 17:30 đến 20:30 theo giờ Việt Nam (từ 10:30 đến 13:30 theo giờ GMT+0). Tài khoản STP tiêu chuẩn và Tài khoản ECN không bị ảnh hưởng.

Vui lòng đảm bảo rằng quý khách có đủ số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi 24/7.

ZFX / Zeal Capital Market