Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 11/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 11/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 07:00 ngày 17/11/2022 01:31 ngày 18/11/2022
WTI Oil (futures) USOIL_Z2 USOIL_F3 21:55 ngày 15/11/2022 23:01 ngày 14/11/2022
Brent Oil (futures) UKOIL_F3 UKOIL_G3 21:55 ngày 28/11/2022 01:01 ngày 28/11/2022
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_Z2 CoffeeAr_H3 18:30 ngày 09/11/2022 09:15 ngày 09/11/2022
US Corn (futures) Corn_Z2 Corn_H3 19:20 ngày 22/11/2022 01:00 ngày 22/11/2022
US Cotton (futures) Cotton_Z2 Cotton_H3 19:20 ngày 10/11/2022 02:00 ngày 10/11/2022
US Cocoa (futures) CocoaUS_Z2 CocoaUS_H3 18:30 ngày 09/11/2022 09:45 ngày 09/11/2022
Sugar White (futures) SugarWh_Z2 SugarWh_H3 17:55 ngày 08/11/2022 08:45 ngày 08/11/2022
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0.)