Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 6-7/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 6-7/2023 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 (futures) CN300 CN300 15/06/2023, 08:00 16/06/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_N3 USOIL_Q3 14/06/2023, 21:55 13/06/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q3 UKOIL_U3 26/06/2023, 21:55 26/06/2023, 01:01
US30 (futures) US30_M3 US30_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M3 NAS100_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M3 SPX500_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_M3 GER40_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M3 JAPAN225_U3 06/06/2023, 21:55 05/06/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_M3 UK100_U3 14/06/2023, 21:00 13/06/2023, 23:01
US Cotton (futures) Cotton_N3 Cotton_Z3 07/06/2023, 19:15 07/06/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_Q3 SugarWh_V3 08/07/2023, 17:55 08/07/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_N3 SugarRaw_V3 21/06/2023, 18:00 21/06/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_N3 CocoaUS_U3 10/06/2023, 18:30 10/06/2023, 09:45

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).