Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 03/2024 và Phiên giao dịch mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 03/2024 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CN300 (futures) CN300 CN300 14/03/2024, 07:00 15/03/2024, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_J4 USOIL_N4 15/03/2024, 21:55 17/03/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_K4 UKOIL_Q4 22/03/2024, 21:55 25/03/2024, 01:01
US30 (futures) US30_H4 US30_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_H4 NAS100_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_H4 SPX500_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
GER40 (futures) GER40_H4 GER40_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_H4 JAPAN225_M4 05/03/2024, 21:55 05/03/2024, 23:01
UK100 (futures) UK100_H4 UK100_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0).