CÂU HỎI THƯỜNG GẶP - Về giao dịch

Trả lời:
Khoản thanh toán cổ tức nhận được khi giữ một vị thế mua:
Thanh toán cổ tức = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Kích thước vị thế trong Lot Tiêu chuẩn x Kích thước hợp đồng trên mỗi Lot Tiêu chuẩn

Phí cổ tức được khấu trừ khi giữ một vị thế bán:
Phí cổ tức = Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán) × Kích thước vị thế trong Lot Tiêu chuẩn × Kích thước hợp đồng trên mỗi Lot Tiêu chuẩn

Trả lời: Giả sử một khách hàng của tài khoản STP mở một lệnh Mua cho lot 0,50 HK50 vào ngày 24/9 và giữ lệnh này thông qua việc đóng cửa thị trường (sàn giao dịch/thời gian máy chủ) vào ngày đó. Bởi vì ngày đã được đưa ra, cổ tức là 25/9, do đó, cần phải tham khảo thông tin về con số cổ tức vào ngày 25/9 từ thông báo của trang web chính thức. Giả sử rằng thông tin con số cổ tức vào ngày 25/9 là 1.214. Các phương pháp tính toán như sau:
1.214 (Cổ tức thành phần (có trọng số, theo hợp đồng chỉ số chứng khoán)) × 0,01 (lot) × 50 (quy mô hợp đồng) = 0,607 Đô la Hồng Kông Giả sử tỷ giá hối đoái là 7,8381, sẽ trở thành 0,077 đô la Mỹ, làm tròn đến 0,08 đô la Mỹ, do khách hàng mở lệnh mua. Do đó, khách hàng sẽ nhận được cổ tức 0,08 đô la Mỹ.

Trả lời: Khi giao dịch chỉ số chứng khoán giao dịch thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD), xin lưu ý rằng khi một công ty niêm yết (thành phần) của một chỉ số chứng khoán cơ sở trả cổ tức cho các cổ đông, giá trị của vị trí tương ứng được giữ trong tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng sau khi đóng cửa thị trường (nền tảng giao dịch/thời gian máy chủ). Được xác định bởi vị thế mua hay bán của khách hàng, tài khoản giao dịch sẽ phải chịu một khoản điều chỉnh cổ tức thuế, có thể là một khoản thanh toán hoặc một khoản phí. (Xin lưu ý rằng các chỉ số chứng khoán CFD tương lai không tham gia điều chỉnh cổ tức.)

Trả lời: Lãi suất qua đêm sẽ được thanh toán vào lúc 5:00 giờ Bắc Kinh (GMT+1 22:00) mỗi ngày vào mùa hè, hoặc 6:00 giờ Bắc Kinh (GMT+1 23:00) mỗi ngày vào mùa đông, và sẽ được hiển thị trong cột có tên “Phí qua đêm (Swap)” trong phần mềm MT4. Trong số đó, nó cũng ảnh hưởng đến “Tổng nguồn vốn” trong tài khoản và thực thế tăng hoặc giảm vào “số dư” trong tài khoản sau khi đóng lệnh.

Trả lời: Có, công ty chúng tôi sẽ tính lãi qua đêm cũng như khi lệnh được bảo hiểm hoặc bù đắp rủi ro.

Trả lời: Theo thông lệ ngân hàng quốc tế, giao dịch ngoại hối được khớp lệnh sau 2 ngày giao dịch (T+2). Tiền lãi qua đêm được tính vào ngày khớp lệnh, giữ lệnh từ thứ Tư đến thứ Năm và ngày thực hiện là thứ Sáu đến thứ Hai tuần sau. Do đó, tất cả các sản phẩm ngoại hối cần được tính lãi qua đêm 3 ngày khi giữ lệnh từ thứ Tư đến thứ Tư đến thứ Năm. Tiền tệ của quốc gia liên quan đến giao dịch cũng sẽ được tính lãi qua đêm nếu đáp ứng các ngày lễ hoặc sự kiện quan trọng của quốc gia đó.

Trả lời: Theo thông lệ ngân hàng quốc tế, giao dịch ngoại hối được khớp lệnh sau 2 ngày giao dịch (T + 2). Ví dụ, lệnh được giao dịch vào thứ Hai. Ngày khớp lệnh sẽ là thứ Tư.
Thứ Hai: lãi qua đêm trong 1 ngày giữ lệnh từ thứ Hai đến thứ Ba, và sau đó ngày khớp lệnh là thứ Tư đến thứ Năm. Do đó, khách hàng sẽ nhận được/phải trả lãi qua đêm trong 1 ngày.
Thứ Ba: lãi qua đêm trong 1 ngày giữ lệnh từ thứ Ba đến thứ Tư, và sau đó ngày khớp lệnh là từ thứ Năm đến thứ Sáu. Do đó, khách hàng sẽ nhận được/phải trả lãi qua đêm trong 1 ngày.
Thứ Tư: lãi qua đêm trong 3 ngày giữ lệnh từ thứ Tư đến thứ Năm, và sau đó ngày khớp lệnh là thứ Sáu đến thứ Hai. Do đó, khách hàng sẽ nhận được/phải trả lãi qua đêm trong 3 ngày.
Thứ Năm: lãi qua đêm trong 1 ngày giữ lệnh từ thứ Năm đến thứ Sáu, và sau đó ngày khớp lệnh là thứ Hai đến thứ Ba. Do đó, khách hàng sẽ nhận được/phải trả lãi qua đêm trong 1 ngày.
Thứ Sáu: lãi qua đêm trong 1 ngày giữ lệnh từ thứ Sáu đến thứ Hai tuần sau, và sau đó ngày khớp lệnh là từ thứ Ba đến thứ Tư. Do đó, khách hàng sẽ nhận được/phải trả lãi qua đêm trong 1 ngày.

Trả lời: Chúng tôi sẽ tính lãi qua đêm trong 7 ngày mỗi tuần theo thông lệ ngân hàng quốc tế. Khi thực hiện giao dịch ngoại hối, ngày khớp lệnh sẽ là hai ngày giao dịch tiếp theo (T 2). Chúng tôi tính lãi qua đêm trong 1 ngày vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu. Lãi qua đêm sẽ được tính trong 3 ngày vào thứ Tư.

Trả lời: Công thức tính lãi qua đêm đối với Vàng, bạc, dầu Mỹ, dầu Anh và một số chỉ số = lot * Tỷ lệ phí qua đêm * số ngày
Ví dụ: một khách hàng mở lệnh mua 2 lot tiêu chuẩn cho vàng và giữ qua đêm, lãi qua đêm = – 5,46 USD * 2 lô * 1 ngày = -10,92 USD. Kết quả là một giá trị âm, có nghĩa là khách hàng phải trả 10,92 USD. Do đó, lãi qua đêm được xác định bởi tỷ lệ phí qua đêm trên nền tảng. Nếu tỷ lệ phí qua đêm là âm, khách hàng sẽ bị tính lãi. Tỷ lệ phí qua đêm là dương, khách hàng sẽ nhận được lãi từ công ty.

Trả lời: Công thức tính lãi qua đêm cho ngoại hối, cổ phiếu CFD và một số chỉ số như sau: tổng giá trị hợp đồng x tỷ lệ hoán đổi ÷ 360
Ví dụ: khách hàng mở lệnh mua cho cặp tiền EURUSD, trong đó tỷ lệ hoán đổi là -1,78%. Trong khi đó, giao dịch 1 lot tiêu chuẩn EURUSD. Công thức tính tổng giá trị hợp đồng = quy mô hợp đồng * lot = 100000 x 1 Euro, giả sử rằng tỷ giá hối đoái từ đồng euro sang đô la Mỹ = 1,23456, do đó, tổng giá trị hợp đồng cho EURUSD 1 lot = 100000 x 1.23456 = 123456 USD. Do đó, lãi suất qua đêm để mở lệnh mua 1 lô EURUSD = 100000 x 1.23456 x (- 1,78%) ÷ 360 = -6.104 USD. Kết quả là một giá trị âm có nghĩa là khách hàng phải trả lãi qua đêm 6,104 USD. Do đó, lãi suất qua đêm được xác định bằng tỷ giá hoán đổi trên nền tảng. Nếu tỷ lệ hoán đổi là âm, khách hàng sẽ bị tính lãi. Tỷ lệ hoán đổi là dương, khách hàng sẽ nhận được tiền lãi từ công ty.

Trả lời: Bạn có thể xem tỷ lệ phí qua đêm cho từng sản phẩm trên nền tảng giao dịch MT4. Sau khi đăng nhập vào nền tảng, nhấp chuột phải vào sản phẩm trong cửa sổ Market Watch bên trái. Chọn thông số để xem “Phí qua đêm mua” và “Phí qua đêm mua”, trong đó là “Phí qua đêm mua (Lệnh mua)” và “Phí qua đêm bán (Lệnh bán).” Lãi suất qua đêm được xác định bởi tỷ lệ phí qua đêm trên nền tảng. Nếu tỷ lệ phí qua đêm là âm, khách hàng sẽ bị tính lãi. Tỷ lệ phí qua đêm là dương, khách hàng sẽ nhận được lãi từ công ty.

Trả lời: Khi bạn đang giữ lệnh trong giờ mùa hè cho đến 4:00 sáng theo giờ Thái Lan (GMT+1 21:00) hoặc giờ mùa đông cho đến 5:00 sáng theo giờ Thái Lan (GMT+1 22:00), các lệnh đó sẽ bị tính lãi qua đêm hoặc được nhận lãi qua đêm dựa trên sản phẩm.

Giờ mùa hè: Thanh toán lúc 4:00 sáng theo giờ Thái Lan vào buổi sáng mỗi ngày (GMT+1 21:00)
Giờ mùa đông: Thanh toán lúc 5:00 sáng theo giờ Thái Lan vào buổi sáng mỗi ngày (GMT+1 22: 00)

Trả lời: Các lệnh chờ trên nền tảng sẽ không hết hạn cho đến khi bị hủy thủ công.

Trả lời: Cắt lỗ và Chốt lời liên quan đến việc đặt giá của lệnh đóng được xác định trước khi giá thị trường đạt đến giá đặt lệnh đóng. Hệ thống sẽ tự động đóng lệnh, đặt giá Cắt lỗ để tránh thua lỗ quá mức và đặt giá Chốt lời để ngăn chặn lợi nhuận bạn sẽ nhận được. Bạn có thể đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời. Điều này sẽ làm giảm các lệnh thua lỗ và đạt được lợi nhuận tối đa dự kiến. Đây là một trong những công cụ được sử dụng để quản lý rủi ro đầu tư của khách hàng. Vui lòng nhấp chuột phải vào lệnh trong “Thiết bị cuối-Giao dịch” để đặt giá Cắt lỗ và Chốt lời. Nhấp vào “Sửa hoặc Xóa lệnh” và đặt giá Cắt lỗ hoặc giá Chốt lời mong muốn trong cửa sổ bật lên.

Trả lời: Vui lòng đăng nhập vào nền tảng giao dịch của bạn> Cửa sổ Market Watch ở bên trái> nhấp chuột phải vào “Hiển thị tất cả” để xem tất cả các sản phẩm giao dịch.

Trả lời: Nếu số dư của tài khoản không đủ và không thể nạp tiền ngay lập tức. Điều đó dẫn đến mức ký quỹ của tài khoản giảm xuống thấp hơn mức ngưng giao dịch. Hệ thống sẽ tự động đóng các lệnh lỗ nhiều nhất. Mức ngưng giao dịch tối thiểu cho mỗi tài khoản, Tài khoản Mini: 20%, Tài khoản STP tiêu chuẩn: 30% và tài khoản ECN: 50%.
※ Lời nhắc: Bảo hiểm rủi ro hoặc chiến lược bù đắp rủi ro hoàn toàn không thể tránh khỏi rủi ro ngưng giao dịch. Số dư của tài khoản có thể bị dừng do thay đổi chênh lệch giữa giá mua và giá bán và chi phí lãi qua đêm. Do đó, Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến số dư còn lại trong tài khoản khi xử lý bảo hiểm rủi ro.

Trả lời: Mức ký quỹ được bảo hiểm rủi ro cho tài khoản Mini và tài khoản STP, ngoại hối và vàng sẽ tính lãi 0% và hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử và cổ phiếu CFD sẽ tính lãi 10%. Mức ký quỹ được bảo hiểm rủi ro cho tài khoản ECN sẽ tính phí ký quỹ 50% cho tất cả các loại hàng hóa.

Trả lời: Nếu các nhà đầu tư đang mở cả hai lệnh mua và bán cho cùng một sản phẩm và cùng một lô. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt bảo hiểm rủi ro, bất kể giá thị trường tăng hay giảm, với rủi ro tương đối thấp.
※ Lời nhắc: Bảo hiểm rủi ro hoặc chiến lược bù đắp rủi ro hoàn toàn không thể tránh khỏi ngưng giao dịch. Số dư của tài khoản có thể bị dừng do thay đổi chênh lệch giữa giá mua và giá bán và chi phí lãi qua đêm. Do đó, Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến số dư còn lại trong tài khoản khi xử lý bảo hiểm rủi ro.

Trả lời: Bạn có thể sử dụng. Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ EA Expert Advisor.

Trả lời: Khi đăng nhập vào nền tảng, vui lòng nhấn và giữ phím Ctrl + T trên bàn phím để mở cửa sổ Thiết bị cuối và chọn Lịch sử tài khoản. Nhấp chuột phải vào tất cả lịch sử tài khoản (Tất cả Lịch sử) để xem tất cả lịch sử giao dịch.

Trả lời: Bạn có thể kiểm tra thời gian giao dịch của các sản phẩm khác nhau trên nền tảng giao dịch. Vui lòng đăng nhập vào nền tảng> Market Watch ở bên trái> nhấp chuột phải vào sản phẩm> Chọn Thông số. Và bạn có thể kiểm tra thời gian giao dịch.

Trả lời: Nhà đầu tư có thể sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến do công ty chúng tôi cung cấp, giao dịch theo giá thị trường hoặc Lệnh chờ 24 giờ một ngày và bạn có thể giao dịch thông qua các thiết bị di động như ứng dụng di động, máy tính bảng và các thiết bị khác, v.v.

Trả lời: Công ty chúng tôi sẽ tính mức ký quỹ theo các sản phẩm khác nhau. Mô hình tính toán mức ký quỹ được phân loại là ký quỹ thả nổi và ký quỹ cố định. Thông tin ký quỹ chi tiết cho từng sản phẩm, Bạn có thể tham khảo “Thông số hợp đồng khác” trên trang web chính thức của chúng tôi.

Trả lời: Nền tảng của chúng tôi cung cấp dịch vụ giao dịch CFD chuyên nghiệp, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu CFD, v.v… Sản phẩm đa dạng và giao dịch linh hoạt. Chào mừng bạn đến đầu tư và giao dịch với công ty của chúng tôi.