Triển vọng hằng ngày

gold trading

Nhận định thị trường 14.10

Cùng ZFX nhận định thị trường hôm nay với hai sản phẩm giao dịch thịnh hành: Gold Spot và GBPJPY để giao dịch thuận lợi