CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN LỆNH

(Tháng 9 2020)

Tổng Quan Yêu Cầu Để Xử Lý Tối Ưu

ZFX có nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và, ngoài những trường hợp nhất định được mô tả dưới đây, khi chúng tôi xử lý hoặc sắp xếp để lý xử lý thực hiện các lệnh, chúng tôi phải thực hiện tất cả các bước hợp lý để có thể đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình (được gọi là cung cấp dịch vụ “xử lý lệnh tối ưu”) cũng như để có thể thiết lập và triển khai chính sách xử lý lệnh và các thủ tục liên quan cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý lệnh tối ưu như thế. 

Chúng tôi có các chính sách và quy trình nội bộ quản lý cách thức hoạt động của chúng tôi khi xử lý đơn đặt hàng cho khách hàng của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cố gắng cung cấp mức độ dịch vụ tốt nhất có thể cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Do đó, các chính sách và thủ tục của chúng tôi luôn được rà soát và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Địa Điểm Xử Lý

Chúng tôi giao dịch với khách hàng với tư cách là chủ thể chính chứ không phải với tư cách là đại lý/đại diện. Điều này có nghĩa là chúng tôi chính là địa điểm thực hiện giao dịch và vì thế khách hàng giao dịch trực tiếp với chúng tôi chứ không phải trên sàn giao dịch hoặc thị trường bên ngoài khác. Các giao dịch mà khách hàng thực hiện với chúng tôi là không thể chuyển nhượng, có nghĩa là nếu khách hàng giao dịch với chúng tôi, họ chỉ có thể giao dịch với chúng tôi. 

Các Yếu Tố Để Xử Lý 

Chúng tôi áp dụng các yếu tố sau để xử lý giao dịch:

Giá - Mặc dù chúng tôi luôn hướng tới hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mức giá mà chúng tôi cho phép khách hàng thực hiện giao dịch sẽ tốt hơn ở những nơi khác. Giá của các sản phẩm trong Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) được lấy từ các nhà cung cấp bên thứ ba độc lập, là những người cung cấp thanh khoản cho thị trường OTC.

(ii) Chi Phí - Chúng tôi cộng thêm lời với giá vốn từ các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và công bố giá “đã được cộng thêm lời” bao gồm thu nhập của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dựa trên giá đóng cửa của đơn vị tiền tệ có liên quan cho các mục đích yêu cầu ký quỹ và bất kỳ khoản tín dụng/ghi nợ nào.

(iii) Tốc Độ và Khả Năng Xử Lý – Các giao dịch có thể được xử lý trên nền tảng của chúng tôi hoặc qua điện thoại hoặc các hình thức thông tin liên lạc khác. Giao dịch màn hình và điện thoại sẽ phụ thuộc vào điều kiện thanh khoản và thị trường, do đó chúng tôi không thể đảm bảo rằng giao dịch của khách hàng sẽ mở hoặc đóng ngay lập tức. Tốc độ và khả năng xử lý cũng tùy thuộc vào việc sử dụng phần mềm, phần cứng và đường truyền viễn thông/đường truyền dữ liệu và chúng tôi không thể đảm bảo rằng điều này sẽ không bị gián đoạn hoặc tạm ngưng.

(iv) Số Lượng - Chúng tôi quy định số lượng tối thiểu và tối đa mà khách hàng có thể đặt khi thực hiện một giao dịch. Điều này bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường và chính sách của công ty và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm.

Giá và chi phí là các Yếu Tố được ZFX sử dụng chủ yếu để Xử Lý.

Tiêu Chí Xử Lý

Khi sắp xếp giao dịch hoặc xử lý lệnh của khách hàng, chúng tôi sẽ tính đến các tiêu chí sau để xác định tầm quan trọng liên quan của các yếu tố xử lý được đề cập ở trên:

Các đặc điểm của khách hàng bao gồm phân loại khách hàng;

Các đặc điểm lệnh của khách hàng; và

Đặc điểm của các công cụ tài chính là đối tượng của lệnh đó.

Xử Lý Lệnh của Khách Hàng

Tùy theo điều kiện thị trường, lệnh của khách hàng sẽ được thực hiện tại mức giá của chúng tôi hoặc rất gần với giá của chúng tôi. Giá mà khách hàng nhận được khi thực hiện không được đảm bảo vì thị trường có thể mở rộng, trở nên rất biến động hoặc thậm chí là chênh lệch. Không có gì đảm bảo rằng lệnh của khách hàng sẽ được thực hiện.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng và có thể hủy lệnh của khách hàng trong trường hợp chúng tôi tin rằng có thể xảy ra bất kỳ hình thức lạm dụng thị trường, vi phạm pháp luật hoặc lệnh của khách hàng đã được giao dịch với mức giá không chính xác.

Yêu Cầu/Chỉ Thị Cụ Thể

Nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về cách thức chúng tôi làm việc khi giao dịch với khách hàng, thì khách hàng phải cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu đó. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn cụ thể không tương thích với các chính sách và thủ tục xử lý lệnh thông thường của chúng tôi, thì các hướng dẫn cụ thể của khách sẽ được ưu tiên thực hiện. 

Điều này có thể dẫn đến một kết quả khác mà lẽ ra sẽ đạt được nếu các chính sách và thủ tục thông thường của chúng tôi được tuân thủ và, chúng tôi sẽ không buộc phải cung cấp dịch vụ xử lý tối ưu liên quan đến lệnh của khách hàng được nêu trong các hướng dẫn/chỉ thị cụ thể của họ.

Các chính sách và thủ tục thông thường của chúng tôi có tính đến các chi phí mà chúng tôi sẽ phải chịu trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Các giao dịch có thể bị tính thêm phí. Nếu tính thêm phí, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về các khoản phí áp dụng trước khi lệnh của họ được xử lý.

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi Trong Việc Xử Lý Tối Ưu 

Khi xử lý các lệnh của các sản phẩm phái sinh trên thị trường tài chính OTC, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất có thể, có xem xét Chính Sách Xử Lý Lệnh của chúng tôi và các hướng dẫn cụ thể chúng tôi nhận được từ khách hàng.

Xử Lý Tối Ưu 

Để đạt được kết quả tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ xem xét một số yếu tố, bao gồm giá cả, chi phí, tốc độ xử lý, khả năng xử lý và thanh toán, quy mô, tính chất của lệnh hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có liên quan đến việc xử lý lệnh đó.

Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm trong kinh doanh và đánh giá của chúng tôi để xác định tầm quan trọng tương đối của những yếu tố này, tuy nhiên, chúng tôi đã đánh giá rằng giá cả là yếu tố quan trọng nhất để đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Nếu chúng tôi đã phân loại khách hàng là Khách Hàng Chuyên Nghiệp, chúng tôi sẽ cân nhắc các hướng dẫn có liên quan để xác định xem liệu khách hàng đó có đang dựa vào chúng tôi để xử lý lệnh tối ưu hay không. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể tin tưởng vào chúng tôi để xử lý lệnh tối ưu, nhưng tầm quan trọng của việc xử lý có thể được ưu tiên hơn giá cả.

Nếu chúng tôi đã phân loại khách hàng là Đối Tác Đủ Điều Kiện, thì chúng tôi không có yêu cầu phải xử lý lệnh tối ưu cho các khách hàng này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách này liên quan đến hoạt động kinh doanh của Đối Tác Đủ Điều Kiện và sẽ lưu trữ hồ sơ dữ liệu được sử dụng để chúng tôi đưa ra các mức giá của mình. 

Chúng tôi sẽ rà soát chính sách này định kỳ và sẽ theo dõi và xem xét các nguồn định giá bên ngoài.

Chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong 14 ngày khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này và sẽ cung cấp thông tin chính sách này cho khách hàng trên trang web của chúng tôi.