Trải nghiệm giao dịch ưu việt với nền tảng giao dịch ZFX MT4

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ZFX MT4
Trực quan và thân thiện với người dùng
Hỗ trợ đa dạng các loại giao dịch Giao dịch từ biểu đồ Giao dịch “một cú nhấp chuột”
Phân tích định hướng
Công cụ và các chỉ số phân tích tiên tiến Báo cáo toàn diện Nguồn tin tức trực tiếp
Thích ứng và có khả năng mở rộng
Phát triển xa hơn dựa trên giao thức API có thể tích hợp trực tiếp nền tảng ZFX MT4 với thiết bị giao dịch hiện tại của bạn.
Giao dịch tự động
Giao dịch tự động: được thiết lập bởi Expert Advisor (EA) Chiếc lược kiểm nghiệm lại các quy tắc giao dịch
Tải xuống Nền tảng giao dịch ZFX MT4